Arboricultura

Comptem amb els coneixements i equipaments necessàris per oferir-te sol·lucions amb totes les garanties de professionalitat i seguretat que requereixi el teu cas..
La cura correcta dels arbres evita situacións de perill, però interpretar i valorar l’arbrat requereix estudi i experiència.

Poda i manteniment

Poda d’alçada

Poda viària

Ancoratges estructurals

Conservació d’arbres singulars

Plantació

Tala i abatiments controlats

Tala d’arbres de grans dimensions

Desmuntatge per seccions en alçada

Abatiments controlats

Extracció d’arbres de difícil accés

Ús certificat de maquinària pesant

Servei a mesura, optimitzem el temps i els recursos d’acord amb les teves necessitats

Apostem per una relació propera i duradora amb els nostres clients. Estudiem cada cas amb deteniment per aportar-te la solució més adequada a les teves
necessitats en termes de qualitat, pressupost i temps.

Assessorament Tècnic

Inventaris d’arbrat amb l’aplicació QGIS, que ens permet dimensionar i organitzar el servei al cas concret tenint en compte totes les possibles variables.

Les principals tasques: plantació, reg, poda, gestió d’escocells i sanitat vegetal… Els costos i el pressupost. Les eines de gestió com l’inventari GIS, els plans directors, pla de risc, pla de poda, seguiment de tasques, ràtios, etc. Les incidències típiques que es produeixen a la via pública segons la tipologia de barri, la política municipal, l’espècie d’arbre, etc. El rol del tècnic d’arbrat dins l’organigrama municipal

Gestió sostenible dels residus vegetals

Deixant l’espai net et traiem molts maldecaps, i estem orgullosos de fer-ho gestionant els residus amb criteris rigorosos d’ecologia i sostenibilitat, garantint que generem un impacte positiu en el medi ambient.
Recollim els residus vegetals que generem, transportem i donem una segona vida transformant-los en mulch, fusta i mobiliari.

Emergències