Com evitar conflictes entre els arbres i el cablejat deserveis públics.

Decidir el lloc on es va a plantar un arbre és un assumpte seriós. S’han de considerar molts factors abans de la plantació. Quan planegi quin arbre va a plantar, recordi mirar cap amunt i cap avall per decidir on es localitzarà aquest en relació a les línies de serveis públics aèries i subterrànies.

La selecció de l’arbre i del lloc adequat, proporcionarà bellesa i gaudir sense problemes durant els pròxims anys.

Estem tan acostumats als serveis públics que no pensem massa en ells. Per
gaudir d’aquests amb confiança i sense interrupció, cal portar-los a les nostres llars a través de sistemes de distribució. Aquests serveis ens arriben per línies de conducció aèries o subterrànies. Les línies aèries poden ser elèctriques, telefòniques o de televisió per cable. Les línies subterrànies inclouen aquestes tres a més d’aigua, clavegueram i gas natural. La localització d’aquestes línies ha d’estar directament relacionada amb la selecció de l’arbre i el seu lloc de plantació. L’altura màxima d’un arbre que es va a plantar ha d’estar compresa a l’espai disponible fins a la línia aèria. Igual d’important és que l’àrea del sòl sigui prou gran per acomodar els hàbits particulars de les arrels i el diàmetre final del tronc de l’arbre.

Com evitar conflictes entre els arbres i el cablejat deserveis públics.

Decidir el lloc on es va a plantar un arbre és un assumpte seriós. S’han de considerar molts factors abans de la plantació. Quan planegi quin arbre va a plantar, recordi mirar cap amunt i cap avall per decidir on es localitzarà aquest en relació a les línies de serveis públics aèries i subterrànies.

La selecció de l’arbre i del lloc adequat, proporcionarà bellesa i gaudir sense problemes durant els pròxims anys.

Estem tan acostumats als serveis públics que no pensem massa en ells. Per
gaudir d’aquests amb confiança i sense interrupció, cal portar-los a les nostres llars a través de sistemes de distribució. Aquests serveis ens arriben per línies de conducció aèries o subterrànies. Les línies aèries poden ser elèctriques, telefòniques o de televisió per cable. Les línies subterrànies inclouen aquestes tres a més d’aigua, clavegueram i gas natural. La localització d’aquestes línies ha d’estar directament relacionada amb la selecció de l’arbre i el seu lloc de plantació. L’altura màxima d’un arbre que es va a plantar ha d’estar compresa a l’espai disponible fins a la línia aèria. Igual d’important és que l’àrea del sòl sigui prou gran per acomodar els hàbits particulars de les arrels i el diàmetre final del tronc de l’arbre.

Emergències