Anem a plantar un arbre (pas a pas).

1º Informar-se bé.
Per comprovar què espècies forestals poden plantar-se en la nostra finca i les distàncies de plantació que cal respectar.

Ens podem informar en l’Oficina Comarcal, consultant als Agents Forestals, i a l’Ajuntament, consultant el Pla Urbà del municipi (P.G.O.O.) o en defecte d’això les normes subsidiàries en vigor.

2º Seleccionar l’espècie adequada
És molt important triar bé l’espècie d’arbre que volem plantar en funció del lloc.

Si volem que el nostre arbre estigui sa haurem de tenir en compte els seus requeriments. No tots els arbres creixen en qualsevol lloc, cada espècie té les seves preferències i necessitats. Alguns arbres es desenvolupen millor en llocs freds i humits, uns altres prefereixen els enclavaments més assolellats i secs, etc.

El tipus de sòl també és un altre factor important. Els sòls poden ser més o menys àcids o bàsics depenent del tipus de substrat, calcària, quarsita, argila, torba, etc. També és important la textura, si el sòl és més o menys sorrenc o compacte, i la quantitat i tipus de nutrients que pugui haver-hi i la seva disponibilitat per a la planta.

3º Buidar el terreny
Una vegada seleccionat el lloc i els arbres que anem a plantar, és convenient “fregar”, és a dir, buidar el terreny o esbrossar la vegetació que pugui crear competència al petit arbret en el seu entorn immediat durant els primers anys.

4º Cavar el clot de plantació
Una vegada fregat haurem de preparar el sòl per facilitar l’arrelament i la primera etapa de desenvolupament de la planta, és el que es denomina “ahoyado”.

És bé fer-ho amb antelació, si pot ser dos mesos abans de plantar, ja que amb el temps milloren les propietats de la terra. El clot haurà de ser prou profund i ample per proporcionar a la planta suficient terra remoguda que faciliti l’arrelament inicial i acumuli la humitat necessària perquè les noves arrels s’estableixin.

5º Plantar
La plantació consisteix en la correcta instal·lació de la planta en el sòl.

El petit arbret pot venir del viver amb el seu “pa de terra” o amb l’arrel nua. És més aconsellable utilitzar plantes amb “pa de terra” ja que aquest proporciona una petita
reserva de nutrients i d’aigua. Abans de plantar és important humitejar bé el “pa de terra”, per la qual cosa es pot submergir breument en aigua. Això actuarà de
reserva hídrica.

6º Abonar
Si el sòl és pobre pot abonar-se amb un compost de nitrogen, fòsfor i potassi, sent el més aconsellable per als sòls forestals d’Astúries un abonament d’alliberament lent tipus 8:24:16.


7º Protegir l’arbre

Després de plantar pot ser convenient protegir l’arbre enfront de l’acció d’animals herbívors que el puguin menjar o rossegar o altres animals domèstics que puguin danyar-ho. Un bon sistema és la protecció individual, per exemple envoltant a l’arbre amb una malla o reixeta d’1 m d’altura i subjecta amb bridas a un pal o tutor clavat en el sòl.

Anem a plantar un arbre (pas a pas).

1º Informar-se bé.
Per comprovar què espècies forestals poden plantar-se en la nostra finca i les distàncies de plantació que cal respectar.

Ens podem informar en l’Oficina Comarcal, consultant als Agents Forestals, i a l’Ajuntament, consultant el Pla Urbà del municipi (P.G.O.O.) o en defecte d’això les normes subsidiàries en vigor.

2º Seleccionar l’espècie adequada
És molt important triar bé l’espècie d’arbre que volem plantar en funció del lloc.

Si volem que el nostre arbre estigui sa haurem de tenir en compte els seus requeriments. No tots els arbres creixen en qualsevol lloc, cada espècie té les seves preferències i necessitats. Alguns arbres es desenvolupen millor en llocs freds i humits, uns altres prefereixen els enclavaments més assolellats i secs, etc.

El tipus de sòl també és un altre factor important. Els sòls poden ser més o menys àcids o bàsics depenent del tipus de substrat, calcària, quarsita, argila, torba, etc. També és important la textura, si el sòl és més o menys sorrenc o compacte, i la quantitat i tipus de nutrients que pugui haver-hi i la seva disponibilitat per a la planta.

3º Buidar el terreny
Una vegada seleccionat el lloc i els arbres que anem a plantar, és convenient “fregar”, és a dir, buidar el terreny o esbrossar la vegetació que pugui crear competència al petit arbret en el seu entorn immediat durant els primers anys.

4º Cavar el clot de plantació
Una vegada fregat haurem de preparar el sòl per facilitar l’arrelament i la primera etapa de desenvolupament de la planta, és el que es denomina “ahoyado”.

És bé fer-ho amb antelació, si pot ser dos mesos abans de plantar, ja que amb el temps milloren les propietats de la terra. El clot haurà de ser prou profund i ample per proporcionar a la planta suficient terra remoguda que faciliti l’arrelament inicial i acumuli la humitat necessària perquè les noves arrels s’estableixin.

5º Plantar
La plantació consisteix en la correcta instal·lació de la planta en el sòl.

El petit arbret pot venir del viver amb el seu “pa de terra” o amb l’arrel nua. És més aconsellable utilitzar plantes amb “pa de terra” ja que aquest proporciona una petita
reserva de nutrients i d’aigua. Abans de plantar és important humitejar bé el “pa de terra”, per la qual cosa es pot submergir breument en aigua. Això actuarà de
reserva hídrica.

6º Abonar
Si el sòl és pobre pot abonar-se amb un compost de nitrogen, fòsfor i potassi, sent el més aconsellable per als sòls forestals d’Astúries un abonament d’alliberament lent tipus 8:24:16.


7º Protegir l’arbre

Després de plantar pot ser convenient protegir l’arbre enfront de l’acció d’animals herbívors que el puguin menjar o rossegar o altres animals domèstics que puguin danyar-ho. Un bon sistema és la protecció individual, per exemple envoltant a l’arbre amb una malla o reixeta d’1 m d’altura i subjecta amb bridas a un pal o tutor clavat en el sòl.

Emergències