OPERACIONS DE GRIMPA D’ARBRES

La grimpa d’arbres és una pràctica que requereix una combinació de coneixements, agilitat física, sentit comú i experiència.

Alguns grimpadors d’arbreshan rebut capacitació oficial en escoles professionalso tècniques, on han estudiat identificació ianatomia dels arbres, grimpa i seguretat. Uns altres hanaprès l’ofici “a cops”. La majoria ha adquirit experiència pràctica sobre l’ús de l’equip, procediments de seguretat i destreses sobre la cura dels arbres.
Encara que el coneixement és un componentmolt important en la preparació d’un bon grimpador,no pot substituir a l’experiència. La majoria delsgrimpadors van començar com a treballadors en terra,aprenent els procediments de seguretat, l’ús imanteniment de l’equip i el maneig de les cordes.Els grimpadors han de ser capaços de fer totel treball dels treballadors en terra i molt més.Han de ser competents en les tècniques de poda, cablejat i cordatje i reconèixer els riscos en els arbres. Un bon grimpador sap les característiques dels diferents tipus d’arbres, com la resistència de la fusta i els angles d’unió de les branques.

Un bon grimpador ha d’estar en bones condicionsfísiques per treballar en els arbres. És importantque tingui força a la regió superior del seu cos, jaque podria ser necessari que aguanti el seu propi pes en grimpar l’arbre. L’agilitat, el vigor i la resistència esposen a prova constantment durant un dia de treballrutinari.
Potser l’atribut més important d’un grimpadorreeixit és un estat mental saludable i positiu. Lagrimpa d’arbres pot ser una professió perillosa i de vegadesatemoritzant. El grimpador ha de concentrar-seen la tasca que està realitzant i recordar els procediments de seguretat tot el temps. Un grimpador que no estigui prestant tota la seva atenció pot posar en perill a la resta de l’equip. En cap cas s’ha de treballar sota la influència d’alcohol o drogues.

OPERACIONS DE GRIMPA D’ARBRES

La grimpa d’arbres és una pràctica que requereix una combinació de coneixements, agilitat física, sentit comú i experiència.

Alguns grimpadors d’arbreshan rebut capacitació oficial en escoles professionalso tècniques, on han estudiat identificació ianatomia dels arbres, grimpa i seguretat. Uns altres hanaprès l’ofici “a cops”. La majoria ha adquirit experiència pràctica sobre l’ús de l’equip, procediments de seguretat i destreses sobre la cura dels arbres.
Encara que el coneixement és un componentmolt important en la preparació d’un bon grimpador,no pot substituir a l’experiència. La majoria delsgrimpadors van començar com a treballadors en terra,aprenent els procediments de seguretat, l’ús imanteniment de l’equip i el maneig de les cordes.Els grimpadors han de ser capaços de fer totel treball dels treballadors en terra i molt més.Han de ser competents en les tècniques de poda, cablejat i cordatje i reconèixer els riscos en els arbres. Un bon grimpador sap les característiques dels diferents tipus d’arbres, com la resistència de la fusta i els angles d’unió de les branques.

Un bon grimpador ha d’estar en bones condicionsfísiques per treballar en els arbres. És importantque tingui força a la regió superior del seu cos, jaque podria ser necessari que aguanti el seu propi pes en grimpar l’arbre. L’agilitat, el vigor i la resistència esposen a prova constantment durant un dia de treballrutinari.
Potser l’atribut més important d’un grimpadorreeixit és un estat mental saludable i positiu. Lagrimpa d’arbres pot ser una professió perillosa i de vegadesatemoritzant. El grimpador ha de concentrar-seen la tasca que està realitzant i recordar els procediments de seguretat tot el temps. Un grimpador que no estigui prestant tota la seva atenció pot posar en perill a la resta de l’equip. En cap cas s’ha de treballar sota la influència d’alcohol o drogues.

Emergències