ESTRUCTURA DE L’ARBRE

El tronc i les branques

El tronc i les branques formen l’estructura de l’arbre, sostenint i desenvolupant, al costat de les fulles, la copa.

Anatomia interna del tronc i de les branques. D’endins cap a fora, ressaltarem:

-Xilema: Format fonamentalment pels gots, conductors de la sàvia bruta. Al pas del temps aquests gots van formant el Duramen, que és una part inactiva però no inerta. Els gots en activitat conformen la Albura.

-Floema: Format per una xarxa conductora de sàvia elaborada, s’originen a partir del cambium.

-Cambium: És una zona generadora de teixits. Se situa entre la albura i el floema. El Cambium produirà xilema cap a dintre i floema cap a fora. Té activitat estacional.

La saba transportada pel xilema (denominada «saba bruta») consisteix principalment en aigua, elements minerals, reguladors de creixement i altres substàncies que es troben en dissolució. El transport d’aquesta saba es produeix des de les arrels de la planta fins a les fulles pels tubs llenyosos. Actualment, es considera que tota l’evidència sustenta la teoria de la cohesió-tensió.
La saba elaborada és transportada pel floema de forma basípeta (des del seu lloc de formació, fulles i tiges verdes, cap a l’arrel) està composta principalment per aigua, sucres, fitorreguladores i minerals dissolts. El transport de la saba en el floema es produeix des de les fonts (el lloc on els carbohidrats es produeixen i emmagatzemen) cap a les destinacions (llocs de la planta on els carbohidrats s’utilitzen). La hipòtesi de flux de pressió és el mecanisme generalment acceptat per explicar el transport floemátic.

ESTRUCTURA DE L’ARBRE

El tronc i les branques

El tronc i les branques formen l’estructura de l’arbre, sostenint i desenvolupant, al costat de les fulles, la copa.

Anatomia interna del tronc i de les branques. D’endins cap a fora, ressaltarem:

-Xilema: Format fonamentalment pels gots, conductors de la sàvia bruta. Al pas del temps aquests gots van formant el Duramen, que és una part inactiva però no inerta. Els gots en activitat conformen la Albura.

-Floema: Format per una xarxa conductora de sàvia elaborada, s’originen a partir del cambium.

-Cambium: És una zona generadora de teixits. Se situa entre la albura i el floema. El Cambium produirà xilema cap a dintre i floema cap a fora. Té activitat estacional.

La saba transportada pel xilema (denominada «saba bruta») consisteix principalment en aigua, elements minerals, reguladors de creixement i altres substàncies que es troben en dissolució. El transport d’aquesta saba es produeix des de les arrels de la planta fins a les fulles pels tubs llenyosos. Actualment, es considera que tota l’evidència sustenta la teoria de la cohesió-tensió.
La saba elaborada és transportada pel floema de forma basípeta (des del seu lloc de formació, fulles i tiges verdes, cap a l’arrel) està composta principalment per aigua, sucres, fitorreguladores i minerals dissolts. El transport de la saba en el floema es produeix des de les fonts (el lloc on els carbohidrats es produeixen i emmagatzemen) cap a les destinacions (llocs de la planta on els carbohidrats s’utilitzen). La hipòtesi de flux de pressió és el mecanisme generalment acceptat per explicar el transport floemátic.

Emergències