Franjes de protecció d’incendis forestals

Franjes de protecció d’incendis forestals.

Tots som conscients que per lluitar contra els incendis forestals no només és important disposar d’un dispositiu d’extinció eficaç, sinó que es requereix realitzar una adequada política de prevenció, una de les finalitats primordials és evitar que els incendis es produeixin, o que una vegada iniciats la seva propagació sigui la menor possible, mitjançant l’aplicació de la denominada silvicultura preventiva en les masses forestals.

La silvicultura preventiva consisteix en el maneig de la vegetació, amb vista
a disminuir la propagació dels incendis forestals, constituint les actuacions principals els tallafocs i els tractaments silvícoles.

Però aquesta silvicultura preventiva no només s’ha d’aplicar en les muntanyes públiques, perquè és necessari comptar amb els propietaris de terrenys forestals ja que al voltant del 70% d’aquests són de propietat particular.

Una de les millors alternatives per lluitar amb els incendis forestals son les franges de protecció perimetrals:
Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats (masos, masies i tot tipus d’habitatges o coberts agrícoles) i/o altres instal·lacions en contacte amb una zona de bosc.
• En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.
• Les franges han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits. Els arbres de la franja han d’estar a entre 6 metres i 8 com a mínim entre ells.
• Els vials d’accés han de facilitar el pas dels bombers i l’evacuació de les persones.

Des de Nus Solucions les nostres directrius d’actuació de caràcter ecològic son:
• Es respectaran els enclavaments d’interès florístic que contribueixin a la biodiversitat o serveixin de refugi a la fauna silvestre.
• Els tractaments silvícoles s’executaran de manera que s’afavoreixi la mescla d’espècies en les masses sobre les quals s’actua.
• Es prestarà especial atenció a la conservació i regeneració del matoll mediterrani noble.
• Es tindrà en compte l’impacte paisatgístic que pugui produir el traçat de línies tallafocs.
• En la programació de les actuacions es tindran en compte els períodes de nidificació de les espècies protegides.

Franjes de protecció d’incendis forestals

Franjes de protecció d’incendis forestals.

Tots som conscients que per lluitar contra els incendis forestals no només és important disposar d’un dispositiu d’extinció eficaç, sinó que es requereix realitzar una adequada política de prevenció, una de les finalitats primordials és evitar que els incendis es produeixin, o que una vegada iniciats la seva propagació sigui la menor possible, mitjançant l’aplicació de la denominada silvicultura preventiva en les masses forestals.

La silvicultura preventiva consisteix en el maneig de la vegetació, amb vista
a disminuir la propagació dels incendis forestals, constituint les actuacions principals els tallafocs i els tractaments silvícoles.

Però aquesta silvicultura preventiva no només s’ha d’aplicar en les muntanyes públiques, perquè és necessari comptar amb els propietaris de terrenys forestals ja que al voltant del 70% d’aquests són de propietat particular.

Una de les millors alternatives per lluitar amb els incendis forestals son les franges de protecció perimetrals:
Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats (masos, masies i tot tipus d’habitatges o coberts agrícoles) i/o altres instal·lacions en contacte amb una zona de bosc.
• En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.
• Les franges han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits. Els arbres de la franja han d’estar a entre 6 metres i 8 com a mínim entre ells.
• Els vials d’accés han de facilitar el pas dels bombers i l’evacuació de les persones.

Des de Nus Solucions les nostres directrius d’actuació de caràcter ecològic son:
• Es respectaran els enclavaments d’interès florístic que contribueixin a la biodiversitat o serveixin de refugi a la fauna silvestre.
• Els tractaments silvícoles s’executaran de manera que s’afavoreixi la mescla d’espècies en les masses sobre les quals s’actua.
• Es prestarà especial atenció a la conservació i regeneració del matoll mediterrani noble.
• Es tindrà en compte l’impacte paisatgístic que pugui produir el traçat de línies tallafocs.
• En la programació de les actuacions es tindran en compte els períodes de nidificació de les espècies protegides.

Emergències